Wanneer en op welke voorwaarden mag een kitten het nest verlaten