20 jaar Cats & Dogs

Dat vieren we graag met een heerlijke wedstrijd: win 1 jaar gratis droogvoeding voor je harige viervoeter!

Kom langs in één van onze winkels tussen 25 oktober en 31 december 2023 en neem deel bij elke aankoop van droogvoeding voor honden of katten. Vul het wedstrijdformulier in dat je terugvindt aan de kassa en bezorg dit aan je winkeladviseur. In elke winkel worden er 2 winnaars uitgeloot. Veel succes!

Wedstrijdreglement Win 1 jaar gratis droogvoeding voor je harige viervoeter:

- De wedstrijd wordt georganiseerd door Cats & Dogs dierenspeciaalzaak (M.A.S. BV) met maatschappelijke zetel te Stokerijstraat 25A/2, 2110 Wijnegem, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0837.015.869.

- Deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van dit wedstrijdreglement.

- De wedstrijd start op 25 oktober 2023 en eindigt op 31 december 2023 23:59.

- Deelnemen aan de wedstrijd kan door aankoop van droogvoeding voor honden of katten van eender wel merk en formaat in één van onze Cats & Dogs dierenspeciaalzaken en door het volledig invullen van de deelnamestrook op de voorkant van deze flyer, waarbij het klantnummer werd toegevoegd door één van onze winkeladviseurs en het kasticket van de deelnemende aankoop werd bevestigd aan het deelnameformulier.

- Meerdere keren deelnemen gedurende de looptijd van deze wedstrijd is toegestaan.

- De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

- De te winnen prijs "1 jaar gratis droogvoeding voor honden of katten" bestaat uit 12 keer één zak droogvoeding voor honden of katten, d.w.z. één zak droogvoeding per maand vanaf januari 2024 t/m december 2024 van het aangeduide merk op het deelnameformulier. De verpakkingshoeveelheid die gewonnen kan worden, is dezelfde als de aangekochte verpakkingshoeveelheid op het kasticket bevestigd aan het deelnameformulier.

- De gewonnen prijs dient elke maand afgehaald te worden in de Cats & Dogs dierenspeciaalzaak waar werd deelgenomen aan de wedstrijd, volgens vooraf overeengekomen timings en afspraken.

- Er worden in elke vestiging twee winnaars gekozen via een lottrekking door een winkeladviseur: 1 winnaar die 1 jaar gratis hondenvoeding wint en 1 winnaar die 1 jaar gratis kattenvoeding wint. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht in januari 2024, na het afsluiten van de wedstrijd.

- Voor vragen en meer info omtrent deze wedstrijd kan je terecht bij één van onze winkeladviseurs of via woef@catsendogs.be.

- Eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of de interpretatie van dit wedstrijdreglement worden getracht op minnelijke wijze op te lossen. Wordt er geen oplossing bereikt, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben